O nas

Jesteśmy zespołem składającym się ze specjalistów i ekspertów mających doświadczenie w:

  • wdrażaniu nowych technologii oraz w modernizacji, budowie, rozbudowie, eksploatacji szerokopasmowego internetu.

  • pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych oraz związanych z rozwojem kapitału ludzkiego (działalność szkoleniowa oraz doradcza),

  • zarządzaniu, monitoringu, ewaluacji, promocji oraz rozliczaniu finansowym twardych i miękkich projektów,

  • współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego (JST) oraz przedsiębiorstwami.