Współpraca

Jesteśmy przekonani, że sukces wymaga współpracy, dlatego też pragniemy nawiązywać relacje z różnymi podmiotami w celu wypracowywania wspólnych przedsięwzięć.

Dzięki zasobom jakie posiadamy czyli kompetentnej kadrze, specjalistycznej wiedzy czy doświadczeniu projektowym, możemy wzajemnie wykorzystywać swój potencjał poprzez realizację wspólnych projektów, wymianę doświadczeń, wzajemne rekomendacje i uzupełnianie się wiedzą.

Chętnie nawiążemy współpracę w obszarze nowych technologii, rozwoju społeczeństwa informacyjnego a także przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych społeczeństwa w regionie i kraju.

Zapraszamy do współpracy.
Kontakt: biuro@iuntir.pl,
tel. +48 89 534 08 18.